בית הגלגלים

בעמותת בית הגלגלים רכשו ציוד עזרה ראשונה נוסף לטובת עדכון תיקי החובש שנמצאים אצלהם. ולטובת קייטנות הקיץ