תקצוב מוצרי קורונה

בהתאם לקול קורא – משרד החינוך

מנהל יקר- מצ”ב מידע בהתאם לקול הקורא מ. החינוך
מנהל נכבד, בחודש אוגוסט 2020 יצא קול קורא המיועד למנהל מוסדות החינוך.
בהתאם לקול הקורא- משרד החינוך מתקצב את מירב מוסדות החינוך 
לרכישה ייעודית של מוצרי חיטוי והגנה – לתקופת הקורונה.

להצטיידות מהירה ומשתלמת צוות Ariel Medic לשרותך

גללו לצפייה בסרטון