קיבוץ מגל

קיבוץ מגל עבר הדרכת עזרה ראשונה מקצועית ומוסמכת, בנוסף הוא לא חסך בקניית תיקי עזרה ראשונה ובהשלמת ציוד מציל חיים עבור בריכת הקיבוץ