צ'יימס ישראל

רשת צ’יימס ישראל עברו הדרכות עזרה ראשונה על ידי מדריכים מוסמכים ומקצועיים מטעם חברת אריאל מדיק.