עמותת רותם

גם עמותת רותם עברה קורס  עזרה ראשונה מציל חיים על ידי מדריך מוסמך ומקצועי של חברת אריאל מדיק.