מעון לבצלר

מעון לבצלר רכשו אלקטרודות (מדבקות) תקינות ותקפות עבור מכשיר ההחייאה שנמצא ברשותם. רכישת אלקטרודות מידי שנתיים חשובה והכרחית על מנת לעמוד בתקנים ולהצליח להציל חיים.