ועדת הבחירות

ועדת הבחירות – רכשה מחברת אריאל מדיק ציוד הגנה טוב, איכותי ומיוחד לתקופת הקורונה