המכללה למנהל

המכללה למנהל התחדשה באלקטרודות למכשיר ההחייאה תקפות ותקינות עבור מכשיר הדפיברילטור שברשותם