המחלקה לספורט בעיריית אשקלון

המחלקה לספורט בעיריית אשקלון התחדשו בסוללות חדשות ותקפות עבור הדפיברילטורים שרכשו בעבר. ריענון הסוללות הינו חשוב והכרחי על מנת לעמוד בתקנים ולהצליח להציל חיים