הישוב שקד

הישוב שקד תמיד מעדכן את ערכת ההחייאה שנמצאת ברשותו ולכן רכש אלקטרודות תקינות ותקפות מטעם חברת אריאל מדיק. רכישת אלקטרודות למכשיר החייאה מידי שנתיים חשובה והכרחית על מנת לעמוד בתקנים ולהצליח להציל חיים.