גבעת וושינגטון – מכללת גבעת וושינגטון – בחרה באריאל מדיק, זו השנה העשירית והצטיידה במכשיר החייאה נוסף לקריית החינוך