בית הספר להנדסאים של הטכניון

בית הספר להנדסאים של הטכניון רכשו מסיכות, משקפיים וציוד מיגון נוסף עבור תקופת הקורונה.