אקספו

גם אקספו (גני התערוכה) – מתמגנים מהקורונה בעזרת חברת אריאל מדיק על ידי רכישת מסיכות כירורגיות.