אישורים ממשלתיים לקורס עזרה ראשונה

המרכז להדרכה ולציוד עזרה ראשונה קיבל את כל האישורים הממשלתיים להדרכת קורסי עזרה ראשונה והחייאה.
לבוגרי הקורסים השונים תוענק תעודת הסמכה של אריאל מדיק – המרכז להדרכה ולציוד עזרה ראשונה.