עיריית נהריה

עיריית נהריה

עיריית נהריה רכשו 2 מכשירי החייאה מדגם פיליפס PHILIPS HS1 להצבה ברחבי העיר כאמצעי נוסף לשמירת בטיחות התושבים