קק"ל

בקק”ל לא מוותרים לאנשי הצוות על קורס חובה של הדרכת עזרה ראשונה שכן גם הם הבינו שקורס מסוג זה הינו מציל חיים.