משרד החינוך
משרד החינוך

חברת ‘אריאל מדיק – הדרכות וציוד רפואי’ זכתה לאחרונה במכרזים של ציוד עזרה ראשונה

ומספקת למשרד החינוך אלונקות, ציוד עזרה ראשונה וציוד רפואי