מנורה מבטחים
מנורה מבטחים 

חברת הביטוח ‘מנורה מבטחים’ הצטיידה לאחרונה בעשרות ערכות עזרה ראשונה.

תיקי העזרה ראשונה מאובזרים בהתאם לתקן המחייב ציוד עזרה ראשונה במקומות עבודה.
הציוד סופק למתקני החברה בתל אביב ובירושלים..