אתגרים הדרכות

אתגרים הדרכות- ציוד הגנה מקורונה ל24 בתי ספר