אולפנת נריה צביה

אולפנת נריה צביה דימונה התחדשו באלקטרודות למכשיר החייאה  וחדשות, הכוללות תקן ותאריך עדכני. כל זאת על מנת שמכשיר ההחייאה שברשותם יפעל בצורה תקינה בזמן אמת ויצליח להציל חיים.