בריכת מפלים

בריכת מפלים – ריעננה את ערכת העזרה ראשונה שלה ורכשה מילוי חמצן איכותי ותקף מחברת אריאל מדיק.