בנק ישראל

בנק ישראל

בנק ישראל הצטייד בבדיקות קורונה