משרד החינוך

חברת 'אריאל מדיק- הדרכות וציוד רפואי' זכתה לאחרונה במכרזים של ציוד עזרה ראשונה
ומספקת למשרד החינוך אלונקות, ציוד עזרה ראשונה וציוד רפואי