חברת ברינקס ביצעה לאחרונה קורס עזרה ראשונה בהתאם לתקנות.
העובדים עברו הדרכת ייחודית לשימוש במכשיר ההחייאה.