Author אריאל מדיק

מאמרים וכתבות החייאה
0

בעת שאדם סובל מכשל במערכות החיוניות לקיום החיים: מערכת העצבים המרכזית, מערכת הדם והלב ומערכת…

1 2