ציוד החייאה

המרכז להדרכה ולציוד עזרה ראשונה מייצר ערכות החייאה לפי תקן למגוון רחב של קהלי יעד:

 

תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, תשע"ד-2014