אישורים ממשלתיים

אישורים ממשלתיים לקורס עזרה ראשונה

המרכז להדרכה ולציוד עזרה ראשונה קיבל את כל האישורים הממשלתיים להדרכת קורסי עזרה ראשונה והחייאה.
לבוגרי הקורסים השונים תוענק תעודת הסמכה של אריאל מדיק – המרכז להדרכה ולציוד עזרה ראשונה.